KAMIEŃ DO OGRODZEŃ GABIONOWYCH I KOSZY

Do gabionów oraz konstrukcji gabionowych nadaje się kamień, którego skład gwarantuje, że nie zmieni on swojej struktury pod wpływem warunków atmosferycznych. Frakcje kamienia muszą być większe od oczek siatek koszy gabionowych.

W przypadku zastosowania nieodpowiedniego kamienia do wypełnienia koszy, kamień może się rozsypać, co może spowodować uszkodzenie gabionu.

Jeżeli kosze gabionowe lub ogrodzenia z systemu gabionowego zostaną zamówione u nas, jako bonus polecimy kamieniołomy w Państwa okolicy. W związku z tym, że kamień prosto z kamieniołomu kosztuje jedynie ok. 10 € za tonę, uda się Państwu zaoszczędzić spore środki w skali całej inwestycji.

(Nasza firma zna wszystkie kamieniołomy na Słowacji produkujące kruszywo nadające się do systemów gabionowych.)

DOLOMIT

DOLOMIT

BAZALT

BAZALT

JASNY TRAWERTYN

JASNY TRAWERTYN

WAPIEŃ ANTRACYTOWY

WAPIEŃ ANTRACYTOWY