PRÍPRAVA MONTÁŽE GABIÓNOVÝCH KOŠOV

Odkopanie sypiego niestabilnego podłoża pod gabiony.

Zagęszczenie i wyrównanie gleby przed wysypaniem podkładu z kamieni.

Wysypanie podkładu kamiennego i jego późniejsze wyrównanie za pomocą ugniatarki ręcznej.

Montaż szkieletów –montaż indywidualnych sieci w wymagany kształt za pomocą elementów mocujących /spirali i haczyków.

Sieć do gabionowych koszów.

Montaż poszczególnych sieci w pożądany kształt za pomocą elementów mocujących.

Instrukcja instalacji poszczególnych sieci gabionowych za pomocą spirali montażowej.

Demonstracja układu uchwytów mocujących.

Demonstracja stopniowego napełniania koszów gabionowym kruszywem kamiennym

Kompletnie zamontowany i napełniony gabionowy kosz

Video- Montaż pojedyńczego kosza gabionowego

Video- Montaż kilku koszów gabionowych połączonych szeregowo