Jak zamówić ogrodzenie domu z koszy gabionowych

1. Prostým e-mailom poprosisz nas o niewiążącą ofertę cenową, która będzie zawierała następujące informacje:

wymiary ogrodzenia (h,w,d)
rozmiar oczek od widocznej strony ogrodzenia
Twoje dane kontaktowe (dokładny adres, numer telefon)

2. Odpowiedź zawierającą ją otrzymasz najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych

Rysunek 3D twojego ogrodzenia
przygotowała niewiążącą ofertę cenową z późniejszymi zmianami:

3. Jeśli zgadzasz się z naszą ofertą cenową, którą sprawdziłeś / wymiary, rysunek … /

potwierdź to name e-mailem w następujący sposób: