Najczęstsze błędy montażowe 


Ogrodzenia gabionowe PREMIUM

Często powtarzającym się błędem jest niewystarczająco wyrównane i niedostatecznie zagęszczone podłoże, na którym będzie stać ogrodzenie gabionowe (dotyczy montażu w betonie). Z tym błędem istnieje ryzyko odchylenia ogrodzenia od osi i całkowitego odkształcenia ogrodzenia, dlatego kamienne łóżko powinno mieć głębokość co najmniej 20 cm.

Przygotowanie podłoża 1
Przygotowanie podłoża 2

Jeśli ogrodzenie montujemy na płycie (a nie w ziemi) o wysokości do 160 cm, do jego zakotwienia wystarczy użyć stalowych kotew, które są częścią pakietu. Jeśli jednak montujemy ogrodzenie na płycie o wysokości od 180 cm do 240 cm, konieczne jest użycie wyłącznie kotew chemicznych (nie wchodzą w skład opakowania) do zakotwienia ich do podłoża betonowego. Przy stosowaniu kotew chemicznych bardzo ważne jest, aby po wierceniu dokładnie przedmuchać wywiercone otwory z kurzu i gruzu.

Pierwszym i powszechnym błędem jest to, że słupki nie są wystarczająco głęboko zabetonowane. Prawidłowa głębokość to tzw. głębokość niezamarzającą, gdy gleba nie jest już zamarznięta, najlepiej 80 cm pod powierzchnią gruntu. Do montażu słupów gabionowych konieczne jest zatem zabetonowanie dołów na głębokość do 80 cm (podsypka żwirowa 60 + 20 cm), aby ogrodzenie z czasem nie zawaliło się.

Należy zadbać o to, aby słupki były zawsze betonowane co najmniej 20 cm niżej niż górna krawędź ogrodzenia gabionowego. Chodzi o to, żeby nie odstawały i można je było pokryć kamieniami.

Ponadto należy uważać, aby słupek nie był zakotwiony zbyt blisko bocznych paneli ogrodzenia gabionowego. Zalecana odległość to 40-50cm od panelu bocznego. W przeciwnym razie filar nie będzie mógł być zasypany kamieniem i będzie widoczny, co spowoduje niekompletność pożądanego przez nas efektu.

Ważna przy montażu słupków jest plastikowa osłona. Osłona na słupek spełnia nie tylko funkcję estetyczną, ale również ochronną – dzięki osłonie nie pada na słupek deszcz, co zapobiega jego rozerwaniu zimą na skutek mrozu i późniejszemu odchyleniu ogrodzenia od osi.

Montaż słupków 1
Montaż słupków 2

Właściwy układ i liczba listewdystansowych jest bardzo ważnym elementem do ostatecznego wyglądu ogrodzenia gabionowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostateczne wsypywanie kamienia do gabionów, co często powoduje wyskakiwanie listew dystansowych, dlatego listwy należy układać warstwami.

Niewystarczające dokręcenie śrub montażowych M6, M8, które łączą poszczególne ściany ogrodzenia gabionowego (wkręty luzują się podczas montażu na skutek recesji, szczególnie podczas końcowego wlewania wypełnienia kamiennego), dlatego zalecamy sprawdzenie wszystkich śrub i mocne ich dokręcenie po wypełnieniu kamieniem.

Akcesoria montażowe 1
Akcesoria montażowe 2

Bardzo ważne jest, aby jako wypełnienie gabionów stosować czysty kamień łamany bez drobnych zanieczyszczeń, takich jak piasek, błoto czy glina, które z czasem wypłukują się pod wpływem deszczu i mogą spowodować deformację ściany gabionu.

Jednym z ostatnich błędów jest użycie zbyt małych ułamków kamienia wypełniającego, co powoduje jego wypadanie przez oczka murów ogrodzenia. Zalecany rozmiar to min. 63-125mm.

Czasami zdarza się, że kamień wypełniający gabion zaczyna wypłukiwać czerwonawą powłokę. Późniejsze odbarwienie drutu jest przez wiele osób błędnie interpretowane jako korozja, ale przebarwienie to spowodowane jest niewłaściwym doborem kamienia o wysokiej zawartości żelaza, który uwalnia się z kamienia na skutek jego składu i warunków atmosferycznych. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór kruszywa, z którego ten niepożądany barwnik się nie wypłucze. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska możliwe jest oczyszczenie struktury gabionowej z czerwonego osadu za pomocą CIF-u lub innych środków czyszczących.

Kamień 1
Kamień 2

Ogrodzenia gabionowe PRAKTIK

Pierwszym i często powtarzającym się błędem jest niedostatecznie wyrównane i niedostatecznie zagęszczone podłoże, na którym będzie stać ogrodzenie gabionowe. Z tym błędem istnieje ryzyko odchylenia ogrodzenia od osi i całkowitego odkształcenia ogrodzenia. Dlatego kamienne łóżko powinno mieć co najmniej 20 cm.

Jeśli ogrodzenie montujemy na płycie (a nie w ziemi) o wysokości do 160 cm, wystarczy zastosować jedną płytę na dwa słupki połączone tyłem, na których do zakotwienia wystarczy zastosować kotwy stalowe, które są częścią pakietu. Jeśli natomiast montujemy ogrodzenie na płycie o wysokości 180cm lub 200cm, konieczne jest zastosowanie dwóch płyt na dwóch słupkach połączonych tyłem. Do zakotwienia do podłoża betonowego należy używać wyłącznie kotew chemicznych (nie wchodzących w skład pakietu). Przy stosowaniu kotew chemicznych bardzo ważne jest, aby po wierceniu dokładnie przedmuchać wywiercone otwory z kurzu i gruzu.

Płyty 1
Płyty 2

Innym błędem jest to, że słupki nie są zabetonowane wystarczająco głęboko. Prawidłowa głębokość to tzw. głębokość niezamarzającą, gdzie gleba już nie zamarza, najlepiej 80 cm pod powierzchnią gruntu. Do montażu słupków gabionowych konieczne jest zatem zabetonowanie wykopu na głębokość do 80 cm (podsypka żwirowa 60 + 20 cm), aby ogrodzenie z czasem nie zawaliło się.

1. 1. Najczęstszym błędem przy montażu ogrodzenia gabionowego Praktik jest nie podparcie siatki/panelu w jego środku, co skutkuje uginaniem się paneli pod wpływem grawitacji i obciążenia paneli kamieniami. Ogrodzenie gabionowe powinno być posadowione na wzmocnionym podłożu, tak aby jego panele nie wystawały w powietrze, ale były odpowiednio podparte na podłożu – szczególnie w jego środku.

2. Jeśli konieczne jest skrócenie paneli ogrodzeniowych do wymaganego rozmiaru, ważne jest, aby używać tylko szczypiec zaciskowych, a nie elektrycznej giętarki. Podczas skrócania paneli przez piłowanie narusza się warstwa ochronna, która zapobiega rdzewieniu, ale podczas cięcia szczypcami zaciskowymi,zachowuje swoje właściwości antykorozyjne

Bardzo ważnym etapem budowy ogrodzenia gabionowego PRAKTIK jest jego mocowanie w czasie twardnienia betonu, dlatego po zamontowaniu paneli do całkowitego stwardnienia betonu zalecamy mocowanie każdego panelu ogrodzeniowego na słupku drewnianymi deskami.

Montaż paneli ogrodzeniowych 1
Montaż paneli ogrodzeniowych 2

Właściwy układ i liczba haczyków dystansowych jest bardzo ważnym elementem do ostatecznego wyglądu ogrodzenia gabionowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostateczne wsypywanie kamienia do gabionów, co często powoduje wyskakiwanie haków dystansowych, dlatego haki należy układać warstwami.

Bardzo ważne jest, aby jako wypełnienie gabionów stosować czysty kamień łamany bez drobnych zanieczyszczeń, takich jak piasek, błoto czy glina, które z czasem wypłukują się pod wpływem deszczu i mogą spowodować deformację ściany gabionu.

Jednym z ostatnich błędów jest użycie zbyt małych ułamków kamienia wypełniającego, co powoduje jego wypadanie przez oczka murów ogrodzenia. Zalecany rozmiar to min. 63-125mm.

Czasami zdarza się, że kamień wypełniający gabion zaczyna wypłukiwać czerwonawą powłokę. Późniejsze odbarwienie drutu jest przez wiele osób błędnie interpretowane jako korozja, ale przebarwienie to spowodowane jest niewłaściwym doborem kamienia o wysokiej zawartości żelaza, który uwalnia się z kamienia na skutek jego składu i warunków atmosferycznych. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór kruszywa, z którego ten niepożądany barwnik się nie wypłucze. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska możliwe jest oczyszczenie struktury gabionowej z czerwonego osadu za pomocą CIF-u lub innych środków czyszczących.

Kamień 3
Kamień 4

Gabionové koše

Jednym z najczęstszych błędów podczas montażu koszy gabionowych jest niewłaściwa podstawa. Do prawidłowego montażu gabionów konieczne jest wykopanie w miejscu, w którym ogrodzenie będzie stać 30-50 cm ziemi, następnie wsypanie żwiru/makadamu i na koniec zagęszczenie tego miejsca i wyrównanie w celu uzyskaniapodłoża o wysokiej jakości.

Przygotowanie podłoża 1
Przygotowanie podłoża 2

W przypadku konstrukcji gabionów, które posłużą jako podpora na bardziej wymagającym skarpie, która ma tendencję do erodowania, polecamy zastosowanie słupów stabilizacyjnych, które wbetonujemy w grunt w rozstawie 1m.

W przypadku budowy ogrodzenia z koszy, których stosunek (wysokość: grubość) przekracza 2:1, konieczne jest wzmocnienie konstrukcji słupami, które wbetonujemy w ziemię.

Montaż słupków 3

Jeśli konieczne jest skrócenie siatek gabionowych do wymaganego rozmiaru, ważne jest, aby używać tylko szczypiec dźwigniowych, a nie elektrycznego zginacza. Podczas skracania siatek przez piłowanie zapobiega się warstwie ochronnej, która zapobiega rdzewieniu, ale zachowuje swoje właściwości antykorozyjne podczas cięcia szczypcami.

Montáž gabionových košů je jednoduchý proces, který vyžaduje postupovat podle číselného pořadí návodu. Při nedodržení pořadí jednotlivých montážních kroků může dojít k deformaci a následnému rozpadu gabionového koše / plotu.

Łącząc kosze w kompletne ogrodzenia/ściany możemy w prosty sposób zaoszczędzić znaczną ilość materiału, stosując tylko jedną siatkę zamiast dwóch w miejsce dwóch sąsiednich koszy i jednocześnie stosując tylko jedną spiralę zamiast trzech. Dotyczy to bocznych, górnych i dolnych sąsiadujących koszy.

Łączenie koszy 1
Łączenie koszy 2

Właściwe rozmieszczenie haków montażowych oraz ich odpowiednia ilość jest bardzo ważna do ostatecznego wyglądu muru/ogrodzenia gabionowego. Częstym błędem jest stosowanie niewystarczającej liczby haków montażowych, co powoduje deformację gabionów. Im więcej haczyków użyjemy, tym lepiej gabion utrzyma nasz kształt. Szczególną ostrożność należy zachować przy ostatecznym wsypaniu kamienia do gabionów, co często powoduje wyskakiwanie haków montażowych.

Przed wypełnieniem koszy gabionowych kamieniem konieczne jest przymocowanie rur rusztowania lub innych profili stalowych jak na zdjęciu do widocznej strony ogrodzenia, dzięki czemu uzyskujemy równy kształt ściany gabionowej.

Przygotowanie przed napełnieniem koszy 1
Przygotowanie przed napełnieniem koszy 2

Bardzo ważne jest, aby jako wypełnienie gabionów stosować czysty kamień łamany bez drobnych zanieczyszczeń, takich jak piasek, błoto czy glina, które z czasem wypłukują się pod wpływem deszczu i mogą spowodować deformację ściany gabionu.

Jednym z ostatnich błędów jest użycie zbyt małych ułamków kamienia wypełniającego, co powoduje jego wypadanie przez oczka murów ogrodzenia. Zalecany rozmiar to min. 63-125mm.

Czasami zdarza się, że kamień wypełniający gabion zaczyna wypłukiwać czerwonawą powłokę. Późniejsze odbarwienie drutu jest przez wiele osób błędnie interpretowane jako korozja, ale przebarwienie to spowodowane jest niewłaściwym doborem kamienia o wysokiej zawartości żelaza, który uwalnia się z kamienia na skutek jego składu i warunków atmosferycznych. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór kruszywa, z którego ten niepożądany barwnik się nie wypłucze. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska możliwe jest oczyszczenie struktury gabionowej z czerwonego osadu za pomocą CIF-u lub innych środków czyszczących.

Kamień 5
Kamień 6
 

© 2024 GabionyLemon.pl | Umieszczanie treści na innych stronach, ich rozpowszechnianie przez prasę i inne media podlega prawu autorskiemu i jest możliwe tylko za pisemną zgodą LEMON trade s.r.o.

Stworzone przez FúúDobre

Bezpieczna płatność

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store