Rozłożenie montażowych haków w gabionowym koszu

Kosz gabionowy 1 x 0,3 x 0,5m

Kosz gabionowy 1 x 1 x 1m

Kosz gabionowy 2 x 1 x 1m

Kosz gabionowy 1 x 0,5 x 0,5m

Kosz gabionowy 2 x 0,5 x 0,5m