PRÍPRAVA MONTÁŽE GABIÓNOVÝCH KOŠOV

Wizualizacja montażu ścianki nośnej gabionowego muru w przypadku nachylonego nierównego stoku pod domem rodzinnym

Wizualizacja –Ułożenie 2m wysokiego oporowego gabionowego muru na stoku

Wizualizacja –Ułożenie 2,5m wysokiego oporowego gabionowego muru na stoku

Wizualizacja –Ułożenie 4,0 wysokiego oporowego gabionowego muru na stoku i kąt pochylenia ścianki nośnej pokazujące ciśnienie gleby działającej na daną ścianę

Wizualizacja –Ułożenie 7,00 m wysokiego oporowego gabionowego muru z 8%nachyleniem na stoku