Montaż ogrodzenia gabionowego z koszy gabionowych


Najważniejszą rzeczą przy budowie ogrodzenia gabionowego jest przygotowanie samego podłoża. Do prawidłowego montażu ogrodzenia z koszy gabionowych konieczne jest wykopanie 30-50 cm ziemi w miejscu, gdzie będzie stało ogrodzenie, następnie wysypanie żwiru/makadamu, a potem zagęszczenie i wyrównanie miejsca, aby stworzyć dobrej jakości podłoże. Dla lepszej stabilizacji ogrodzenia gabionowego można na zagęszczonym podłożu ułożyć bruk przekładkowy, a następnie rozpocząć na nim budowę gabionu. Betonowa podstawa gwarantuje doskonałą stabilizację ogrodzenia gabionowego.

Przy montażu ogrodzenia gabionowego z koszy gabionowych, których stosunek (wysokość : grubość) nie przekracza 2:1 (przykład: wysokość 1 m, grubość 0,5 m), nie ma potrzeby betonowania i takie ogrodzenie jest samonośne - nie potrzebuje słupków stabilizujących. W przypadku ogrodzenia gabionowego z koszy o większych proporcjach (przykład: wysokość 1 m, grubość 0,3 m), konstrukcja wymaga wzmocnienia słupkami, które są zabetonowane w gruncie lub odpowiednio zakotwione do betonowej podstawy (rys. 3). W każdym przypadku zalecamy, aby skonsultować się ze specjalistą w sprawie montażu ogrodzenia gabionowego.

Poszczególne kosze gabionowe montowane są w pożądany kształt bezpośrednio na przygotowanym podłożu za pomocą spiral montażowych (klipsów) i haków. Jeżeli kosze gabionowe są ułożone obok siebie, to cena kosza jest pomniejszona o cenę ściany bocznej gabionu tworzonej przez ścianę boczną sąsiedniego gabionu. Gdy pojedyncze kosze są ułożone na sobie, dno górnego gabionu tworzy pokrywę dolnego gabionu. W ten sposób powstaje pusta struktura siatki gabionowej gotowa do wypełnienia kruszywem. Konstrukcje gabionowe buduje się po jednym rzędzie. Najpierw wypełniamy kamieniem cały dolny rząd, a następnie przystępujemy do budowy pozostałych kondygnacji.

W celu uzyskania równej i niepofałdowanej strony widokowej ogrodzenia gabionowego należy wzmocnić i zamocować sieci gabionowe (jeszcze przed wypełnieniem kruszywem) rurami rusztowań, jak pokazano na zdjęciach. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się idealnie płaską powierzchnię frontu ogrodzenia. Po wypełnieniu kamieniem rurki można usunąć.

Podczas właściwego wypełniania koszy gabionowych kruszywem od strony widokowej zalecamy ręczne układanie kamienia w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi kawałkami było jak najmniej szczelin i aby kamień opierał się w jak największym stopniu na siatce widokowej, dzięki czemu uzyskuje się płaski i jednolity wygląd powierzchni. Pozostałą część objętości ogrodzenia wypełnij niedrogim kamieniem łupanym z Twojej okolicy.

Więcej na temat kamienia do gabionów →

 

© 2024 GabionyLemon.pl | Umieszczanie treści na innych stronach, ich rozpowszechnianie przez prasę i inne media podlega prawu autorskiemu i jest możliwe tylko za pisemną zgodą LEMON trade s.r.o.

Stworzone przez FúúDobre

Bezpieczna płatność

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store