Montaż oporowego muru gabionowego 


Najważniejszą rzeczą w konstrukcji ścianki nośnej jest przygotowanie podłoża. Podkład pod gabionowy mur miałby tworzyć żwirowe łóżeczko, które musi być wytrzymałe i zagęszczone . Sama ściana muru gabionowego miała by być nakłoniona do stoku 5°( nie jest to zasadą –zależy to od wysokości gabionowego muru ale i również od nacisku gleby do działania na konkretnej ściance). Dla lepszej stabilizacji i zabezpieczenia muru gabionowego można wykorzystać stalowe pręty lub rurki wbite dość głeboko do podłoża , aby uchronić mur od przemieszczania się. Nie musimy oczywiście wykorzystywać prętów czy rurek o ile ściana gabionu nie będzie wywierała dużego nacisku.

Poszczególne kosze gabionowe, które będą tworzyły ścianę nośną zamontujemy do porządanego efektu końcowego na przygotowanym specjalnie podłożu za pomocą spirali i montażowych haczyków. W ten sposób tworzymy pustą konstrukcje wykonaną z sieci, przygotowaną do wypełnienia kruszywem kamiennym.

W celu uzyskania prostego widoku widocznej ściany gabionowego muru konieczne jest wzmocnienie widocznej sieci (jeszcze przed wypełnieniem kosza kruszywem kamiennnym) za pomocą rurek rusztowych, jak pokazano na rysunku . Dzięki temu uzyskamy idealnie prostą powierzchnię przedniej ścianki.

Dobrze jest , aby instalatorzy muru wypełnili kosz gabionowy tak kamieniem aby powstały najmniejsze dziury. Aby kamień był oparty o siatke swoja największą płaską częścią. Powstanie wtedy równy i jednolity widok muru.

Samo wypełnienie kamieniem jest wykonywane najczęściej za pomocą UNC ładowarką, która do przygotowanych koszów wysypuje porządaną frakcje kamienia (wielkość kamienia musi być większa niż oko sieci kosza gabionowowego).

© 2024 GabionyLemon.pl | Umieszczanie treści na innych stronach, ich rozpowszechnianie przez prasę i inne media podlega prawu autorskiemu i jest możliwe tylko za pisemną zgodą LEMON trade s.r.o.

Stworzone przez FúúDobre

Bezpieczna płatność

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store